Barbara Urbanik 

Nazywam się Barbara Urbanik.


Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Ukończyłam czteroletnie szkolenie

z psychoterapii Podstawy Psychoterapii i Szczegółowe Problemy Psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 


Doświadczenie zawodowe:

Od 2009 roku pracuję w Gabinecie Prywatnym w Krakowie z dorosłymi cierpiącymi m.in. na zaburzenia nerwicowe i osobowości oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji. 

Ponadto mam 10-cio letnie doświadczenie pracy terapeutycznej w Młodzieżowym Osrodku Wychowawczym w Krakowie z młodzieżą przejawiającą różnego rodzaju problemy emocjonalne i w funkcjonowaniu społecznym (m.in. z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odzywiania) oraz ich rodzicami i opiekunami prowadząc terapeutyczne spotkania rodzinne, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne. 

Doświadczenie w zakresie psychoterapii dorosłych zdobywałam podczas stażu w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz półrocznego stażu w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Wcześniej podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i praktyk w Szpitalu Neuropsychiatrycznym na Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej w Lublinie zajmowałam się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz konsultacjami dla ich rodziców i opiekunów.

 

Biorę udział w licznych konferencjach i szkoleniach,

XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej pt. "Nadzieja. Rozważania psychoanalityczne" (2017 r.)

"Trójkonferencja" pt. "Obcy. Inny. Taki sam w psychoterapii" organizawana przez SekcjęNaukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2017 r.)

Konferencja naukowa pt. "Problematyka utrat w terapii rodzin i terapii par" organizowana przez Pracownię Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ (2017 r. )

Sympozjum "Rola grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego" organizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Połoznictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ (2010 r.)

Konferencja Psychoanalityczna pt. "Adolescencja w ujęciu psychoanalitycznym" organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (2009 r.)Aktualnie w pracy zawodowej zajmuję się:


psychoterapią młodzieży z problemami emocjonalnymi (lęki, obniżenie nastroju), zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami odżywiania, przeżywających kryzysy rozwojowe.

psychoterapią indywidualną dorosłych z problemami emocjonalnymi (lęki, depresje), zaburzeniami nerwicowymi i osobowości (trudności emocjonalne, problemy w relacjach z innymi) i innymi problemami psychologicznymi.

 


Istnieje kilka odrębnych nurtów w psychoterapii – każdy ma swoje założenia teoretyczne, metody i narzędzia pracy. W swojej pracy stosuję  głównie psychoterapię psychodynamiczną z elementami nurtu psychoanalitycznego. Ten nurt psychoterapii zakłada, że głębokie przyczyny problemów psychologicznych są nieuświadomione. Najczęściej są nimi konflikty wewnętrzne związane z trudnymi doświadczeniami z przeszłości lub aktualną sytuacją życiową. Podczas terapii zmierza się do uświadomienia i zrozumienia przyczyn doświadczanych problemów, przepracowania trudności oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie.


W pracy cenię sobie indywidualne podejście do każdej osoby, szacunek oraz ofiarowanie zrozumienia i konkretnej pomocy psychologicznej.

 


Gabinet Psychologiczno -

Psychoterapeutyczny


ul. Bandurskiego 66/5 

(okolice Ronda Mogilskiego)

Kraków


Psycholog, psychoterapeuta

Barbara Urbanik

507 658 237

barbara.urbanik@interia.pl

Projektowanie stron www.gootek.pl