O mnie

Barbara Urbanik

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a następnie czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu doskonalącego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)

Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas pracy w ośrodkach leczniczych i oświatowych oraz staży na oddziałach stosujących psychoterapię jako metodę leczenia.

Praca z dorosłymi:

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi zdobywałam podczas staży: na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.  W gabinecie prywatnym pracuję z dorosłymi od 2009 r. udzielając poradnictwa i psychoterapii indywidualnej.

Praca z dziećmi i młodzieżą:

Mam dziesięcioletnie doświadczenie pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Św. S. Faustyny w Krakowie, gdzie zajmowałam się psychoterapią nastolatek z zaburzeniami zachowania i emocji oraz udzielałam konsultacji dla ich rodzin. W pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, gdzie pracuję aktualnie, zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dzieci i młodzieży. Udzielam konsultacji dla opiekunów i rodziców.

W ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie działającego w Wieliczce zajmuję się psychoterapią indywidualną nastolatków.

Jak pracuję:

Istnieje kilka odrębnych nurtów w psychoterapii – każdy ma swoje założenia teoretyczne, metody i narzędzia pracy. W swojej pracy stosuję psychoterapię psychodynamiczną. Ten nurt psychoterapii zakłada, że głębokie przyczyny problemów psychologicznych są nieuświadomione. Najczęściej są nimi konflikty wewnętrzne związane z trudnymi doświadczeniami z przeszłości lub aktualną sytuacją życiową. Podczas terapii zmierza się do uświadomienia i zrozumieniaprzyczyn doświadczanych problemów, przepracowania trudności oraz wypracowania nowych sposobów radzenia sobie. Czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna: pacjenta i terapeuty, którego działania (głównie wypowiedzi) są ukierunkowane na wyleczenia pacjenta. W swojej pracy czerpię także z nurtu psychoanalitycznego, by pełniej zrozumieć specyfikę problemu pacjenta i udzielić skutecznej pomocy. Korzystam także z nurtu systemowego i poznawczo-behawioralnego, zwłaszcza  w pracy z nastolatkami. 

Spotkania odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu.

W pracy psychoterapeutycznej cenię sobie indywidualne podejście do każdej osoby oraz ofiarowanie jej szacunku, rozumienia i konkretnej pomocy psychologicznej.

Zapraszam do kontaktu

Przewiń do góry