Czym różni się poradnictwo od psychoterapii?


Poradnictwo jest ograniczone w czasie, trwa zazwyczaj kilka spotkań, psychoterapia to proces dłuższy.

Poradnictwo psychologiczne ma na celu poszukanie sposobów rozwiązania trudnej sytuacji. Psychoterapia natomiast przeznaczona jest dla osób, które też doświadczają problemów w radzeniu sobie ze swoim funkcjonowaniem psychospołecznym, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale trudności te mają podłoże wewnątrzpsychiczne tzn. tkwiące w wewnętrznych problemach psychologicznych pacjenta. Zakłada się; że, aby w pełni pomóc należy najpierw dotrzeć do nieuświadomionych przyczyn, często tkwiących w przeszłych doświadczeniach relacji z bliskimi. Ich zrozumienie, a następnie znalezienie i utrwalenie nowych sposobów radzenia sobie w dotychczas trudnych sytuacjach zajmuje więcej czasu, ale jednocześnie umożliwia długotrwałą zmianę w funkcjonowaniu osoby.Jak długo trwa psychoterapia?


Czas trwania terapii psychologicznej zależy głównie od diagnozy danego problemu, jak również motywacji pacjenta do zmiany funkcjonowania, do wyleczenia.Jak często odbywają się spotkania terapii indywidualnej? Na czym polegają?


Spotkania odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Podczas cyklu spotkań w relacji z terapeutą zachodzi proces zmiany w zakresie przeżywania, zachowania pacjenta. Podczas spotkań pacjent wspólnie z terapeutą omawia ważne wydarzenia życiowe, również sytuacje z ubiegłego tygodnia – poszukuje przyczyn zaistniałych trudności, często tkwiących w ważnych wydarzeniach z przeszłości, aby po uświadomieniu sobie tego związku uwolnić się od nieuświadomionego ich wpływu na aktualne funkcjonowanie. Następnie dochodzi do poszukiwania i uczenia się nowych sposobów funkcjonowania, zachowania. Celem terapii jest zmiana.

Bardzo istotna część pracy terapeutycznej ma miejsce w czasie pomiędzy spotkaniami psychoterapeutycznymi, który może być wykorzystany przez pacjenta na refleksję nad omawianymi z terapeutą treściami oraz podejmowanie prób stosowania nowych, konstruktywnych sposobów funkcjonowania.


 

Czy, aby poradzić sobie z nerwicą lub innymi problemami emocjonalnymi nie wystarczą środki farmaceutyczne?


Środki farmaceutyczne pomagają zmniejszyć występowanie objawów, takich jak np. ciągłe napięcie, trudności ze snem. Jeżeli po przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej, okaże się, że przyczyny problemów w funkcjonowaniu są wewnątrzpsychiczne – czyli tkwiące w osobowości pacjenta; wskazane jest nie tylko skoncentrowanie się na zmniejszeniu występowania objawów. Należy w takim przypadku przede wszystkim zająć się zmianą cech charakteru, które powodują stany psychiczne, a które są przyczyną choroby, cierpienia psychicznego.Co to znaczy, że dany psycholog/terapeuta pracuje „pod superwizją”?


Każdy psycholog/terapeuta starający się o certyfikat psychoterapeuty ma obowiązek pracy „pod superwizją” tzn.  konsultacji z wyspecjalizowanymi do tego psychoterapeutami w celu monitorowania jego pracy terapeutycznej. Daje to pacjentowi gwarancję korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej.Mam problem  w relacji z bliską mi osobą, wysyłam ją do psychologa, ale nie reaguje, co mam zrobić? Jak jej pomóc?


Aby pomoc psychologiczna była skuteczna, jedną z istotniejszych warunków jest dobrowolność zgłoszenia się o tą pomoc, a także motywacja do zmiany, przyjęcia tej pomocy.

Jednocześnie należy pamiętać, iż przyczyna problemów w relacjach z innymi najczęściej leży nie tylko po jednej stronie. Warto najpierw zwrócić uwagę, co takiego leży po Pana/Pani stronie. Często dotarcie do tej przyczyny i zmiana zachowania jednej osoby wpływa modyfikująco na całą relację, na zmianę zachowania tej drugiej osoby, zwłaszcza jeśli jest ona skłonna do refleksji nad sobą.

 


Czym różni się terapia psychodynamiczna od terapii behawioralnej?


Terapia behawioralna zakłada, że objawy, których doświadcza pacjent mają charakter wyuczony, utrwalony przez kolejne doświadczenia. Celem terapii jest zatem rozwijanie pożądanych zachowań, np. asertywnych, a redukowanie tych niepożądanych, uciążliwych dla danej osoby, np. agresywnych. Modyfikacja zachowań odbywa się poprzez uczenie się nowych sposobów zachowania przy udziale terapeuty. Terapia behawioralna skoncentrowana jest na usunięciu uciążliwych dolegliwości.

Natomiast terapia psychodynamiczna zakłada, że przeżywane dolegliwości, trudności w funkcjonowaniu mają głęboko tkwiące, utrwalone nieuświadomione w pełni przyczyny – dlatego często mimo wiedzy, jak zmienić dane zachowanie i szczerych chęci osoby – podejmowane przez nią próby nie przynoszą efektu. Przyczyny mogą wynikać z przeżywanych wewnętrznych konfliktów pacjenta. Dopiero dotarcie do nich i ich rozwiązanie umożliwia stopniową poprawę funkcjonowania.Czy każdy może brać udział w terapii? Czy musi spełnić jakieś określone warunki?


Pierwszą rzeczą, od której zależy zakwalifikowanie kogoś na terapię jest postawiona diagnoza. Jeśli są to problemy psychologiczne, u podłoża których tkwią zakłócenia w przeżywaniu, nieuświadomione konflikty, osoba mimo podejmowanych prób nie jest w stanie sama zmienić swojego zachowania – napotyka na niezrozumiałe przeszkody w swoim funkcjonowaniu, nie rozumie przyczyn swoich trudności … a jednocześnie pragnie zmiany – terapia psychologiczna jest odpowiednia dla niej.

Wstępna konsultacji psychologiczna i spotkania w ramach przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-terapeutycznej pozwalają dokładniej określić czy w pracy nad doświadczanymi problemami psychicznymi wskazana jest terapia.

Gabinet Psychologiczno -

Psychoterapeutyczny


ul. Bandurskiego 66/5 

(okolice Ronda Mogilskiego)

Kraków


Psycholog, psychoterapeuta

Barbara Urbanik

507 658 237

barbara.urbanik@interia.pl

Projektowanie stron www.gootek.pl