Oferta

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna oferowana w gabinecie skierowana jest do osób, zmagających się z różnego rodzaju problemami:

  • zaburzenia nastroju: lęki, nerwice, depresje
  • problemy emocjonalne: obniżenie, wahania nastroju, stres, napięcie
  • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
  • problemy w związku
  • zaburzenia osobowości
  • trudności wychowawcze z dziećmi
  • problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym nastolatków
  • kryzysy, trudności adaptacyjne
  • pogorszenie ogólnego funkcjonowania związane z trudną sytuacją życiową

Rodzaj pomocy udzielanej w gabinecie jest dostosowany do problemu, z jakim się Państwo zgłaszacie oraz do Państwa potrzeb. Pomoc psychologiczna jest skierowana do osób, które doświadczają uciążliwych psychologicznych trudności w funkcjonowaniu, ale również do tych, którzy pragną zwiększyć swoją samoświadomość, lepiej wykorzystywać swoje zasoby, umiejętności.

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta to zazwyczaj konsultacja psychologiczna. Jest to spotkanie przeznaczone dla osób doświadczających trudności w funkcjonowaniu, problemów emocjonalnych, kryzysów w danej sytuacji życiowej; poszukujących adekwatnego sposobu radzenia sobie z problemami psychologicznymi. Na spotkanie możecie się Państwo zgłosić się z nurtującymi Was wątpliwościami co do aktualnie doświadczanych trudności – przez Was lub Waszych bliskich. Konsultacja psychologiczna służy wstępnemu dookreśleniu problemu i określeniu najlepszych form pomocy.

Spotkania diagnostyczno-konsultacyjne

Jeśli spotkanie konsultacyjne jest niewystarczające, by określić przyczynę problemu i sposoby radzenia sobie z nim, proponuję cykl około trzech spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych, na których możemy wspólne przyjrzeć się aktualnej sytuacji życiowej danej osoby oraz przeszłym wydarzeniom z życia – po to, aby zrozumieć przeżywane trudności w kontekście historii jej życia oraz wspólnie ustalić cele dalszej pracy. Spotkania takie służą dookreśleniu problemu, ustalenia hipotez dotyczących jego przyczyn oraz ustaleniu celu pracy z uwzględnieniem zasobów czyli możliwości, mocnych stron, którymi dysponuje dana osoba.

Psychoterapia indywidualna

Jeśli wymaga tego problematyka danej osoby, proponowana jest psychoterapia indywidualna. Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób przeżywających m.in.: kryzysy życiowe, rozwojowe, problemy emocjonalne (obniżenie, wahania nastroju, stres, napięcie), depresje, nerwice, lęki, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach społecznych.

Ma na celu pomoc w zrozumieniu doświadczanych trudności; usunięcie ich objawów, jak i ich przyczyn, a przy tym skorygowanie tych cech osobowości, które leżą u podłoża trudności.

Psychoterapia jest rodzajem szczególnego spotkania – pacjenta, który przychodzi ze swoimi trudnościami, swoim cierpieniem – i psychoterapeuty, którego działania psychologiczne mają ułatwić pacjentowi dokonanie zmiany w sposobie jego funkcjonowania, przeżywania, w sytuacji życiowej i zmniejszyć to cierpienie.

Jak sama nazwa mówi jest to terapia, czyli leczenie, w którym wykorzystywane są metody i narzędzia psychologiczne oraz wiedza i umiejętności psychoterapeuty.

Istotnym narzędziem w pracy terapeutycznej podczas psychoterapii jest rozmowa terapeutyczna – wypowiedzi terapeuty są ukierunkowane na proces leczenia pacjenta. Ważnym czynnikiem leczącym podczas całego przebiegu terapii jest relacja terapeutyczna – osoby zgłaszającej się po pomoc i psychoterapeuty.

Zapraszam do kontaktu

Przewiń do góry