Pomoc psychologiczna oferowana w Gabinecie
jest skierowana do osób, przeżywających:


  • Trudności emocjonalne – obniżenie, wahania nastroju, stres, napięcie
  • Trudności w relacjach społecznych – w związkach, w rodzinie
  • Pogorszenie ogólnego funkcjonowania - lęki, nerwice, depresje
  • Różnorakie kryzysy związane z aktualną sytuacją życiową
  • Przeżywane konflikty, kryzysy rozwojowe
  • Zaburzenia zachowania i emocji
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia osobowości
  • Problemy wychowawcze


Rodzaj pomocy psychologicznej jest dostosowany do problemu, z jakim się Państwo zgłaszacie oraz do Państwa potrzeb. Pomoc  jest skierowana do osób, które doświadczają uciążliwych trudności w funkcjonowaniu,  ale również do tych, którzy pragną zwiększyć swoją samoświadomość, lepiej wykorzystywać swoje zasoby, umiejętności.

 


Pomoc psychologiczna jest świadczona w zakresie:


Pierwsza wizyta w poradni psychologicznej to zazwyczaj konsultacja psychologiczna, podczas której dochodzi do ogólnego określenia problemu, w zależności od jego specyfiki proponowane jest poradnictwo psychologiczne lub psychoterapia indywidualna.


 

Psychoterapia indywidualna

Na celu ma pomoc w zrozumieniu doświadczanych trudności; usunięcie ich objawów, jak i ich przyczyn, a przy tym skorygowanie tych cech osobowości, które leżą u podłoża trudności.


Psychoterapia jest rodzajem szczególnego spotkania – pacjenta, który przychodzi ze swoimi trudnościami, swoim cierpieniem - i psychoterapeuty, którego działania psychologiczne mają ułatwić pacjentowi dokonanie zmiany w sposobie jego funkcjonowania, przeżywania, w sytuacji życiowej i zmniejszyć to cierpienie.

Jak sama nazwa mówi jest to terapia, czyli leczenie, w którym wykorzystywane są metody i narzędzia psychologiczne oraz wiedza i umiejętności psychoterapeuty.

Istotnym narzędziem w pracy terapeutycznej podczas psychoterapii jest rozmowa terapeutyczna.Poradnictwo psychologiczne

Jest skierowane do osób przeżywających różnego rodzaju problemy psychologiczne, pragnących poprawić jakość swojego funkcjonowania. Jest to kilka spotkań skoncentrowanych na zidentyfikowaniu problemu i poszukaniu sposobów jego rozwiązania.

Gabinet Psychologiczno -

Psychoterapeutyczny


ul. Bandurskiego 66/5 

(okolice Ronda Mogilskiego)

Kraków


Psycholog, psychoterapeuta

Barbara Urbanik

507 658 237

barbara.urbanik@interia.pl

Projektowanie stron www.gootek.pl